Asgård

   - en anden måde at bo på

 Hjem       Ideen         Boligerne         Fælleshuset         Udendørs     Fællesskab    Kontakt

Asgård - ideen

Andelsboligforeningen - ideen om et fællesskab med plads til individualitet

Fra 1. december 1988 har der været liv i Asgård.

Vi er i dag 29 voksne og 18 børn og unge.

Asgård er baseret på filosofien om et fællesskab med socialt ansvar og med plads til individet.

Rent praktisk udmønter fællesskabet sig i at der er arbejdsgrupper, fælles arbejdsdage, fælles faciliteter og et tilbud om en fællesspisning. Derudover arrangeres forskellige fælles aktiviteter i årets løb.

Beboerne råder over et fælleshus med stort køkken, spisesal, legerum til børn, opholdsrum til større børn, kælder med grovkøkken og vaskemaskine, værksted og eget pulterrum.

Boligerne forbindes med en glasgang som danner et fælles opholdsareal med grønne planter. Dertil kommer dejlige udenomsarealer med legeplads, bålplads og terrasse.

Nedenfor er link til dokumenter der nærmere beskriver samarbejdet og fællesskabet

Fællesskabet

Der er mulighed for at deltage i en velfunge-rende spiseordning 

Udenomsarealer og bygninger har høj kvalitet og vedligeholdes af arbejdsgrupper og på fælles arbejdsdage.

Der afholdes fælles-møder og fælles arrangementer.

Boligforeningens liv

diskuteres og fastlægges på fællesmøderne.

Kontaktinfo  

Formand

Torben Rothe Lassen

Asgårdvej 5           

Tlf.: 97 51 19 74

       28 73 57 56

Email: antola@dlgmail.dk